כללי

באתר זה אנו מחויבים לשמירה על פרטיות משתמשינו ברמה הגבוהה ביותר. מטרת התקנון הבא היא למסור לגולש מידע מדויק על מדיניות הפרטיות שבה פועלים מפעילי האתר, כולל פירוט השימושים שנעשים במידע שנאסף.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך ולשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. על שינוי מהותי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי של הגולשים יודיעו מפעילי האתר באמצעות הודעה בדף הבית.

שימוש במידע

מידע זה נשמר וננצל למטרות הבאות, בהתאם למדיניות הפרטיות ולכללי הדין הרלוונטיים:

  1. הענקת ושיפור שירותים בלעדיים כגון פורומים, משחקים ופעילויות שונות.
  2. שיפור ופיתוח האתר, כולל ניתוח הרגלי גלישה למטרות אישיות ושיווקיות.
  3. הצגת מודעות ומידע שיווקי מותאם אישית בעת גלישה באתר.
  4. יצירת קשר עם הגולש לצורך שירות או פרסום, בהתאם לדרישות חוק או במקרה של מחלוקת.
  5. איסוף וניתוח מידע לשם מסירתו לגורמים שלישיים למטרות סטטיסטיות ושיווקיות.

עוגיות (Cookies)

עוגיות מאפשרות לנו לזהות אותך כמשתמש יחודי ולהתאים את השירות לצרכיך ולהעדפותיך. האתר משתמש בעוגיות לניתוח תעבורה ושיפור השירותים. תוכל לבחור אם לקבל או לדחות עוגיות דרך הגדרות הדפדפן שלך.

מה אנו אוספים

אנו עשויים לאסוף מידע כגון שם פרטי ומשפחתי, פרטי קשר, פרטי רכישות, ומידע סטטיסטי על השימוש באתר.

השימוש במידע

המידע נאסף למטרות שיפור השירות, יצירת קשר לשירות לקוחות ושיווק, ומתן הצעות מותאמות אישית.

אבטחת מידע

אנו מחויבים לאבטחת המידע שלך ומיישמים נהלים מגוונים למניעת גישה בלתי מורשית.

פרסומות באתר

מערכת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, המערכת מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הגולש בהצעות שירות, תכנים, מידע או בפרסומות של האתר או של גורמים שלישיים כלשהם- מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הגולש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הגולש. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי הגולש. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של אתר הידען. אם הגולש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע כזה על ידי גורמים שלישיים אלו לרבות מפרסמים.

חוק הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.

במהלך שימוש הגולשים באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש-הגולש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, מוצרים שביקש למכור או לרכוש, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי הגולש בהקשר ישיר או עקיף עם האתר ועוד. הגולש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בגולשו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.